Dichter: Max Schreyer

Komponist: Andre Asriel

Der Vugelbärbaam


1. Kan schinnern Baam gibt’s als den Vugelbärbaam, Vugelbärbaam, ja Vugelbärbaam;

es wärd a su leicht net an schinnern Baam gam, schinnenern Baam gam, ei-jo ei-jo!

Ei-jo, ei-jo, an Vogelbärbaam, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam,

ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam, ei-jo, ei-jo!

2. Beim Kannr sein Haus stieht a Vugelbärbaam,

do sitzt unserm Kannr sei Weibsen drnam.

Ei-jo, ei-jo, an Vogelbärbaam, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam,

ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam, ei-jo, ei-jo!

3. No laßt se nur sitze, se schläft ja drbei,

und hot se’s verschlofn, so holn mer se nei.

Ei-jo, ei-jo, an Vogelbärbaam, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam,

ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam, ei-jo, ei-jo!

4. Und wenn i gestorm bin, i wersch net drlam,

do pflanzt uf mei Grab mer an Vugelbärbaam.

Ei-jo, ei-jo, an Vogelbärbaam, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam,

ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam, ei-jo, ei-jo!

5. Denn kan schinnern Baam gibt’s wie an Vugelbärbaam,

es wärd a su leicht net an schinnern Baam gam.

Ei-jo, ei-jo, an Vogelbärbaam, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam,

ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam, ei-jo, ei-jo!